Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Insolvenčný register | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

E2Konkurz a reštrukturalizácia

Insolvenčný register

Aby boli informácie z konkurzov ľahko dostupné

Návrh:

Navrhujeme vytvoriť insolvenčný register, v ktorom budú zverejňované verejne prístupné aktuálne informácie z konkurzných konaní a o konkurzných správcoch, dokumenty z konkurzných spisov a zákonom stanovené informácie, týkajúce sa dlžníkov.

Zdôvodnenie:

Údaje o konkurzoch, zasadnutiach veriteľských výborov, a podobne, sú dnes dostupné len komplikovanou formou prostredníctvom obchodného vestníka na stránkach Ministerstva spravodlivosti. Takýto systém nie je úplne prehľadný. Možnou inšpiráciou prijatia tohto opatrenia môže byť právna úprava insolvenčného práva v Českej republike a internetový Insolvenční rejstřík, dostupný n a webovej adrese https://isir.justice.cz.