Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Posilnenie postavenia veriteľov v konkurze | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

E1Konkurz a reštrukturalizácia

Posilnenie postavenia veriteľov v konkurze

Aby boli ochránené ich pohľadávky

Návrh:

Navrhujeme zvážiť ďalšie posilnenie postavenia veriteľov, napríklad zjednodušením postupu prihlasovania pohľadávok, zjednodušením formulárov, zverejnením všeobecných vzorov podaní a uprednostňovaním obsahu pred formou, a to pri súčasnom zachovaní procesných nástrojov dlžníkov, slúžiacich na obranu pred špekulatívnymi návrhmi a nepriateľskými prevzatiami.

Zdôvodnenie:

Ostatná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií do veľkej miery zlepšila túto právnu normu v prospech ochrany záujmov veriteľov. Napriek tomu však aj po nadobudnutí jej účinnosti je potrebné ďalej sledovať, či priniesla dostatočný tlak na zodpovedné správanie sa dlžníkov. Všeobecnou výhradou zo strany veriteľov je celkový komplikovaný byrokratický systém konkurzov, komplikovanosť formulárov a celkový prílišný formalizmus zákona, ktorý často kladie formu nad obsah. Podnikateľ - veriteľ - má veľmi neistú pozíciu pri prihlasovaní svojich pohľadávok do konkurzu, z hľadiska správnosti prihlásenia. Bez účinnej pomoci advokáta, zaoberajúceho sa konkurzmi, je tak prihlásenie pohľadávok pre bežného podnikateľa takmer nevykonateľné.