Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Precizácia záložného práva k budúcim nehnuteľnostiam | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D9Právna oblasť

Precizácia záložného práva k budúcim nehnuteľnostiam

Aby sa ujasnili pravidlá pri založení budúcej nehnuteľnosti

Návrh:

Navrhujeme novelou Občianskeho zákonníka a Zákona o katastri nehnuteľností jednoznačne stanoviť, v ktorom registri má byť záložné právo registrované až do nadobudnutia vlastníckeho práva k príslušnej nehnuteľnosti alebo jej spôsobilosti byť registrovaná v katastri nehnuteľností. Uvedené si môže vyžadovať vytvorenie osobitnej kategórie pre vklad práva k budúcim nehnuteľnostiam.

Zdôvodnenie:

Problematika rozdielu v registrácií nehnuteľností a budúcich nehnuteľností ovplyvňuje najmä podnikateľov v oblasti stavebného priemyslu a developingu nehnuteľností. Vzhľadom na rozdiely v registrácií záložného práva (k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností, k budúcim nehnuteľnostiam na inom mieste, keďže ešte v katastri zapísané nie sú), sa navrhuje precizovať úpravu záložného práva k budúcim nehnuteľnostiam a nehnuteľnostiam nadobudnutým v budúcnosti.