Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zákaz prevodu založeného podniku | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D10Právna oblasť

Zákaz prevodu založeného podniku

Aby sa zabránilo podvodom

Návrh:

Navrhujeme zakázať prevod založeného podniku bez predchádzajúceho súhlasu záložného veriteľa.

Zdôvodnenie:

Založenie akcií, resp. podielu v obchodnej spoločnosti je legitímnym nástrojom garancie práv veriteľa. Bohužiaľ, z praxe existuje prinajmenšom jeden spôsob nekalého obídenia tejto prekážky a zbavenia sa záložného práva zo strany veriteľa, a to formou splynutia podniku s iným podnikom. Uzákonením navrhovaného opatrenia sa tak zabráni stavom, keď prevodom podniku a jeho následným "splynutím" s nezaloženým podnikom nadobúdateľa zanikne založený podnik a s ním aj záložné právo.