Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Poplatok za odpor voči platobnému rozkazu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D8Právna oblasť

Poplatok za odpor voči platobnému rozkazu

Aby sa zvýšili náklady neodôvodnených odporov

Návrh:

Navrhujeme zaviesť povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor už pri jeho podaní (alebo v primeranej lehote po podaní), s exaktne stanovenými odôvodnenými výnimkami.

Zdôvodnenie:

V súlade s cieľom zefektívnenia využiteľnosti inštitútu platobného rozkazu je aj snaha sťažiť zneužívanie neodôvodnených odporov voči nemu formou sankcie, resp. finančnej pokuty. Takéto opatrenie má za cieľ demotivovať skutočných dlžníkov podávať neodôvodnené odpory a umelo tak odďaľovať svoju povinnosť zaplatiť veriteľom.