Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zákaz podnikania podvodníkom | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D6Právna oblasť

Zákaz podnikania podvodníkom

Aby podvodníci nemohli vo svojej činnosti pokračovať

Návrh:

V rámci boja proti nekalým praktikám v podnikaní navrhujeme zákonne zakotviť automatickú sankciu v podobe čiastočného zákazu zakladania alebo zúčastňovania sa na podnikaní formou obchodných spoločností osobám, ktoré sa dopustili úmyselnej ekonomickej trestnej činnosti, alebo trestnej činnosti súvisiacej s korupciou.

Zdôvodnenie:

Sankcionovanie podvodného konania, spojeného s podnikaním, je neúčinné, ak potrestaná osoba môže naďalej podnikať. Takáto situácia môže doslova "demoralizovať" poctivých podnikateľov, ktorí na podvodné konanie upozornili. Trest formou zákazu podnikania (vykonávania úlohy štatutárneho orgánu) kombinovaný s peňažným trestnom môže byť v takýchto prípadoch navyše omnoho účinnejší, než samotné odňatie slobody, ku ktorému navyše často dochádza len podmienečne.