Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Spoločník ručiaci za záväzky s.r.o. z doby jeho spoločníctva | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D5Právna oblasť

Spoločník ručiaci za záväzky s.r.o. z doby jeho spoločníctva

Aby sa zabránilo prepisom firiem na "biele kone"

Návrh:

Navrhujeme zaviesť povinnosť spoločníka s.r.o. vždy ručiť za záväzky spoločnosti aspoň do výšky svojho vkladu do základného imania spoločnosti, resp. do výšky minimálnej sumy 10 000 eur. Táto povinnosť by mala vo vzťahu k nesplateným záväzkom spoločnosti zaväzovať i spoločníka, za ktorého spoločníctva tieto záväzky vznikli.

Zdôvodnenie:

Najjednoduchším spôsobom, ako poškodiť veriteľov a zbaviť sa zadlženej firmy, ktorý je ťažko dokázateľný a sankcionovateľný, je predaj (prepísanie) firmy na tzv. bieleho koňa - nového majiteľa, ktorý je často nemajetný. Zabrániť tomuto konaniu by bolo možné iba zachovaním istého spôsobu ručenia pôvodného spoločníka za záväzky, ktoré vznikli počas jeho spoločníctva v s. r. o. .