Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednoznačnosť v podnikateľských predpisoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D3Právna oblasť

Jednoznačnosť v podnikateľských predpisoch

Aby sa odstránili rozdiely medzi občianskym a obchodným právom zmluvným

Návrh:

Navrhujeme zjednotiť úpravy - a odstrániť neopodstatnené rozdiely - medzi občianskoprávnou a čiastkovou obchodnoprávnou úpravou, napríklad v prípade rôznych inštitútov záväzkového práva.

Zdôvodnenie:

Pozitívne skúsenosti so zjednotením úprav zmluvného práva podľa občianskeho a obchodného zákonníka je vhodné uplatniť i na Slovensku, a to najmä v oblasti viacerých inštitútov záväzkového práva. Rovnako ide o úprav v oblasti konktraktačného procesu, ručenia, prostriedkov zabezpečenia záväzkov, následkov porušenia zmluvných povinností, či premlčania (zjednotiť všeobecnú premlčaciu lehotu). Takisto je potrebné zjednotiť vzťahy medzi týmito dvoma predpismi v oblastiach, kde jeden vystupuje ako lex specialis a druhý ako lex generalis.