Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Čierna listina podnikateľov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D19Právna oblasť

Čierna listina podnikateľov

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

Návrh:

Navrhujeme zaviesť "čiernu listinu" podnikateľov, ktorí porušili vybrané zákonné povinnosti, napríklad oneskorene podali dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu, či opakovane porušovali povinnosti voči verejným rozpočtom.

Zdôvodnenie:

Podnikanie osôb, ktoré konštantne neplnia svoje záväzky voči veriteľom, dodávateľom, či štátu, je problémom, ktorého neriešenie podporuje špekulantstvo i nárast druhotnej platobnej neschopnosti podnikov. Takýmto podnikateľom by sa malo znemožniť napr. zúčastňovať sa verejných obstarávaní. Zároveň by ich zoznam mal byť zverejnený, napríklad na webe prostredníctvom Hospodárskeho registra Ministerstva hospodárstva, aby si aj ostatní podnikatelia vedeli overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov.