Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Menej predlžovania súdnych konaní | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D18Právna oblasť

Menej predlžovania súdnych konaní

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

Návrh:

Navrhujeme rozšírenie využívania vydávania rozsudkov pre zmeškanie v prípade opakovanej neprítomnosti dlžníka na pojednávaní.

Zdôvodnenie:

Neúčasť na súdnom pojednávaní z najrozličnejších dôvodov je ďalším z neduhov súdnych konaní na Slovensku. Súčasťou riešenia môže byť napríklad účinnejšie posudzovanie dôvodov neúčasti na pojednávaní, spolu s prísnym postihovaním tých, ktorí takéto niečo umožňujú – napríklad lekári pri vydávaní neschopeniek a pod.