Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Obmedzenie možnosti vyhýbania sa súdu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D20Právna oblasť

Obmedzenie možnosti vyhýbania sa súdu

Aby sa súdne konania zefektívnili

Návrh:

Navrhujeme zákonne obmedziť možnosť vyhýbať sa súdnemu konaniu a predlžovať ho predkladaním rôznych dôvodov, pre ktoré sa osoba (svedok, účastník konania) nemohli pojednávania zúčastniť.

Zdôvodnenie:

Častým z dôvodov neúmerného predlžovania riešenia súdnych sporov sú obštrukcie žalovanej strany pri neúčasti na jednotlivých pojednávaniach.