Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Náhradné doručenie platobného rozkazu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D17Právna oblasť

Náhradné doručenie platobného rozkazu

Aby bola lepšia vymáhateľnosť platobných rozkazov

Návrh:

Navrhujeme novelou OSP (99/1963 Zb.) zavedenie fikcie doručenia - náhradného doručenia platobných rozkazov právnickej osobe v prípade, ak sa z neopodstatnených dôvodov vyhýba jej prevzatiu.

Zdôvodnenie:

Platobný rozkaz je účinný právny nástroj vymáhateľnosti oprávnených pohľadávok bez nutnosti zdĺhavých súdnych konaní. Napriek pomerne krátkej lehote na podanie odporu voči platobnému rozkazu (15 dní) však existuje pomerne účinný spôsob, ktorým sa môže dlžník vyhýbať svojej povinnosti - je ním vyhýbanie sa prevzatiu platobného rozkazu. Realizácia opatrenia zvýši účinnosť platobných rozkazov.