Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Najneskorší termín začiatku pojednávania | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D15Právna oblasť

Najneskorší termín začiatku pojednávania

Aby sa súdne spory zbytočne nepredlžovali

Návrh:

Navrhujeme novelou Občianskeho súdneho poriadku stanoviť najneskorší termín začiatku prvého pojednávania v lehote troch mesiacov od podania. Zároveň sa navrhuje zaviesť systém sankcií voči sudcom, resp. predsedovi súdu, pri nedodržaní zákonom stanovených lehôt.

Zdôvodnenie:

Vytýčenie prvého pojednávania pri rozhodovaní súdnych sporov nie je zákonom stanovené. Častokrát tak dochádza k neúmernému predlžovaniu súdnych sporov len z dôvodu neskorého vytýčenia prvého pojednávania. Aj pri niektorých stanovených lehotách (napríklad rozhodovanie o platobnom rozkaze) pritom navyše dochádza k neplneniu stanovených lehôt. Realizáciou opatrenia sa vytvorí tlak na rýchlejšie riešenie sporov, ktorý povedie k zefektívneniu práce súdov a k zrýchleniu súdnych konaní.