Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Eliminácia posúvania agendy medzi súdmi | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D12Právna oblasť

Eliminácia posúvania agendy medzi súdmi

Aby súdy skutočne rozhodovali

Návrh:

Navrhujeme precizovaním Občianskeho súdneho poriadku eliminovať predlžovanie a predražovanie sporov, spôsobené posúvaním agendy medzi súdmi (spresniť povinnosť odvolacieho súdu rozhodnúť vo veci a nevracať spor zbytočne späť na prvostupňový súd).

Zdôvodnenie:

Jedným z častých dôvodov vleklých súdnych sporov je možnosť neustáleho odvolávania sa voči rozsudkom na súd vyššieho stupňa, ktorý však často, namiesto presného rozhodnutia, iba vráti vec na opätovné rozhodnutie súdu stupňa nižšieho. Tým sa súdne spory predlžujú, ale i predražujú. Konkrétne ide o § 218 OSP a nasledujúce, presnejšie aj § 221 ods. 2 (odvolací súd rozhodnutie zruší a vráti prvostupňovému súdu na ďalšie konanie) a tiež § 226 (prvostupňový súd je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu).