Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Záložné právo a zabezpečovací prevod práva | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D11Právna oblasť

Záložné právo a zabezpečovací prevod práva

Aby sa nedalo jedno aktívum založiť dvakrát

Návrh:

Navrhujeme ustanoviť, že pokiaľ je na veci zriadené záložné právo, nemožno na tú istú vec zriadiť aj zabezpečovací prevod práva.

Zdôvodnenie:

Uvedené opatrenie pomáha jasne doriešiť vzťah medzi záložným právom a zabezpečovacím prevodom práva, aby sa zamedzilo podvodnému zneužitiu dvoch rôznych právnych inštitútov na jednom aktíve.