Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Vzory zakladajúcich listín a zmlúv pre a.s. a s.r.o. | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B9Služby poskytované štátom

Vzory zakladajúcich listín a zmlúv pre a.s. a s.r.o.

Aby sa zredukovala byrokracia a znížila chybovosť

Návrh:

S cieľom zjednodušiť zakladanie najbežnejších foriem obchodných spoločností navrhujeme vytvoriť štandardizované vzory pre malých a stredných podnikateľov, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo akcionár, a zverejniť ich na internetovej stránke MS SR. Obdobne je možné zverejniť aj základný vzor zakladateľskej zmluvy (či zápisnice z ustanovujúce VZ) pre dvoj a viac osobové spoločnosti, s alternatívnymi riešeniami.

Zdôvodnenie:

Veľkej časti administratívneho zaťaženia, spojeného s podnikaním, ako je napríklad príprava zmlúv, vnútrofiremných predpisov a smerníc, a podobne, je možné predísť zverejnením vzorových dokumentov pre štandardizovanú podnikateľskú jednotku. Takýmto krokom sa umožní väčšine firiem, namiesto náročného a často drahého spracúvania vlastných dokumentov, využiť rádovo jednoduchšiu úpravu tých vzorových. Tie by zredukovali nutnosť obracať sa na právnych odborníkov pri vzniku a zmenách v spoločnosti, a tým i náklady s tým spojené. Existencia jednoduchých a štandardizovaných vzorov by tiež obmedzila chyby, ktoré vedú k predlžovaniu registračných konaní. Naopak, asistencia notára alebo advokáta je želateľná pri zakladaní spoločnosti viacerými spoločníkmi, prípadne pri komplikovanejších vzťahoch, kedy je expertná pomoc nutná z dôvodu odbornej úpravy vzájomných práv a povinností.