Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Elektronické výpisy z registrov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B10Služby poskytované štátom

Elektronické výpisy z registrov

Aby sa i potvrdenia na právne účely dali vybaviť cez internet

Návrh:

Navrhujeme umožniť vydávanie elektronických výpisov z listu vlastníctva z katastra, ako aj výpisov z obchodného registra, použiteľných na právne úkony, a to minimálne do doby, kým tieto registre nebudú prepojené v rámci verejnej správy a vzájomne dostupné medzi úradmi, bez nutnosti dokladovania podnikateľom samotným.

Zdôvodnenie:

Okrem vyššej dostupnosti výpisov z rôznych registrov (listy vlastníctva, obchodný register), použiteľných na právne účely, je vhodné i zabezpečiť dostupnosť takýchto dokumentov prostredníctvom internetu. Naplnenie opatrenia si vyžaduje vytvorenie riešenia, ktoré môže byť napríklad založené na spojení unikátneho alfanumerického kódu na každom takto vydanom dokumente, v spojení s identifikáciou subjektu, pre ktorý bol vydaný (napr. čipový občiansky preukaz, prípadne IČO, a pod.). Spojením kódu a druhého identifikátora by na verejne prístupnom portáli bolo možné vyhľadať elektronickú verziu vydaného potvrdenia, čím by bola identifikácia a pravosť zaručená.