Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Elektronické podávanie patentov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B8Služby poskytované štátom

Elektronické podávanie patentov

Aby sa patentový proces zjednodušil

Návrh:

Navrhujeme, v súlade so zákonom č. 435/2001 z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach, pripraviť legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vznik a ukladanie patentových prihlášok ako elektronických registratúrnych záznamov.

Zdôvodnenie:

Patentový proces je byrokratický a náročný. Z administratívneho hľadiska ho nezjednodušuje ani papierová komunikácia.