Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Obnovenie a rozšírenie Hospodárskeho registra | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B7Služby poskytované štátom

Obnovenie a rozšírenie Hospodárskeho registra

Aby firmy našli všetky prístupné údaje o partneroch na jednom mieste

Návrh:

Navrhujeme obnoviť projekt Hospodárskeho registra a aktualizovať jeho dáta o ďalšie údaje, napríklad z navrhovaného insolvenčného registra alebo čierneho zoznamu podnikateľov, tak, aby firmy našli všetky potrebné údaje na jedinom mieste.

Zdôvodnenie:

V roku 2011 spustilo Ministerstvo hospodárstva veľmi úspešný projekt "Hospodársky register podnikateľských subjektov v SR" na stránke www.hospodarskyregister.sk. Tento register zhromažďoval na jednom mieste údaje mnohých verejne dostupných databáz - obchodného registra, registrov dlžníkov povinných poistení, a pod. Vďaka ratingovému systému si mohli podnikatelia zdarama overiť bonitu svojho obchodného partnera, a vyhnúť sa tak napríklad problémom s nesplácaním faktúr. Aj preto ho na konci roka 2011 bezplatne využívalo až pol milióna unikátnych užívateľov - podnikateľov.