Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Deň dlhých otváracích hodín úradov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B6Služby poskytované štátom

Deň dlhých otváracích hodín úradov

Aby sa na úradoch dali vybaviť veci aj mimo bežnej pracovnej doby

Návrh:

Navrhujeme zaviesť jednotný predĺžený stránkový deň na všetkých úradoch verejnej správy, prichádzajúcich do styku s občanom. Sprístupnia sa tak služby zamestnaným občanom i vyťaženým podnikateľom.

Zdôvodnenie:

Mnoho úradov stanovuje svoje stránkové hodiny len na niektoré dni v týždni. Často sa zároveň stáva, že stránkové hodiny úradov sú de facto totožné s pracovnou dobou, a vybavovanie rôznych tlačív a potvrdení nie je možné vykonávať mimo práce. To uberá podnikateľov i zamestnancov o produktivitu. Po vzore niektorých krajín (napr. v susednom Rakúsku sú banky povinne vo štvrtok otvorené až do 19.00 h.), a na základe reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, sa navrhuje, aby dňom predĺžených úradných hodín na všetkých úradoch verejnej správy bola streda, do 18.00 h.