Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Budovanie proklientskej kultúry | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B5Služby poskytované štátom

Budovanie proklientskej kultúry

Aby sa úradníci stali naozaj poskytovateľmi služieb

Návrh:

Navrhujeme sériou dlhodobých opatrení systematicky budovať proklientsku kultúru úradníkov, ktorí prichádzajú do styku s podnikateľmi a občanmi. Napríklad školeniami a opatreniami na zlepšovanie kvality práce úradov a odmeňovaním naviazaným na plnenie merateľných indikátorov a spokojnosti, využitím fondov EÚ určených na vzdelávanie verejného sektora prioritne na rozvoj komunikačných zručností, či pravidelným systémom stáží úradníkov v súkromných firmách a naopak.

Zdôvodnenie:

Na rozdiel od návštevy súkromnej firmy, ktorá pracuje s množstvom drobných klientov, návšteva úradov ešte stále vyvoláva v mnohých podnikateľoch zimomriavky. Spôsobené to je často i špecifickým prístupom voči občanom, tzv. "stránkam", ktorí v očiach verejnej správy nie sú považovaní za kleintov. Podobne ako v súkromnom sektore možno očakávať zvyšovanie kvality vo verejnom sektore od adekvátne školeného a pripraveného personálu. Zvyšovanie zručnosti v oblasti komunikácie s klientmi je nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie spokojnosti fyzických a právnických osôb s poskytovaním verejných služieb. Cieľom je, aby sa zo "stránok" stali "klienti" a aby úrady chápali svoju prácu ako poskytovanie služieb občanovi.