Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

„Internet banking“ s úradmi | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B4Služby poskytované štátom

„Internet banking“ s úradmi

Aby na elektronickú komunikáciu nebol potrebný len zaručený elektronický podpis

Návrh:

Navrhujeme pridať nové možnosti komunikácie občanov a podnikateľov s úradmi, napríklad daňovými, zdravotnými a Sociálnou poisťovňou, a podobne, a to prostredníctvom internetu. Rozšíriť možnosti elektronickej komunikácie úradov s podnikateľmi a občanmi nad rámec len elektronického podpisu (napr. využitím čipových občianskych preukazov, GRID kariet, a podobne).

Zdôvodnenie:

Elektronická komunikácia s väčšinou úradov je na Slovensku pre bežných podnikateľov stále nedostupná. Spôsobuje to najmä legislatívna požiadavka na výlučné využívanie tzv. zaručeného elektronického podpisu, ktorého použitie je komplikované a cenovo náročné (napr. § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní – ide o všeobecný predpis správneho konania; odvoláva sa na zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise). Súkromný sektor pritom dnes bežne využíva oveľa jednoduchšie a dostupnejšie riešenia. Napríklad, takmer všetky banky dnes komunikujú s klientmi elektronicky. Je preto neprípustné, aby komunikácia úradov bola skostnatelá. Je potrebné inšpirovať sa príkladmi fungujúcimi u súkromných inštitúcií (napr. e-banking) a využívať obdobné prístupy, kým nedôjde k úplnej elektronizácii verejnej správy. Zavedením tohto opatrenia sa zlepší komfort komunikácie občanov so štátom. Bez nutnosti opustiť teplo domova bude možné zasielať zoscanované doklady, elektronické formuláre, a podobne. Inšpiráciou z neďalekej krajiny môže byť príklad Estónska, kde je na čipový občiansky preukaz naviazaná napríklad aj možnosť voliť cez internet. Estónsky prezident dokonca bežne na služobných cestách podpisuje zákony elektronickou formou.