Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie zákonu o preukazovaní pôvodu majetku | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D1Právna oblasť

Zrušenie zákonu o preukazovaní pôvodu majetku

Aby neúčinný zákon nahradili účinnejšie daňové postihy

Návrh:

Navrhujeme zrušiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku ako normu porušujúcu princíp prezumpcie neviny. Ako náhradu za tento zákon využiť dostupné možnosti a dáta daňových úradov a dôslednejšie ich využívať na postihovanie nelegálne nadobudnutého majetku.

Zdôvodnenie:

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku bol prijatý ako čisto politická iniciatíva. Jeho reálne účinky sú však blízke nule. Nielenže vôbec nepomáha efektívne odhaľovať ľudí s nelegálne nadobudnutým majetkom. Navyše je jeho idea postavená na princípe závisti a porušuje i princíp prezumpcie neviny, keďže celé dôkazné bremeno nadobudnutia majetku prenáša na konkrétnu obvinenú alebo osočenú osobu. Dostupným nástrojom je napríklad dodaňovanie majetku, ktorý zjavne prevyšuje historicky zdanené príjmy a jeho nadobudnutie nie je inak doložené, sankčnou daňou vo výške dane z príjmu. Daňové úrady majú prehľad o historicky zdaňovaných príjmoch každej fyzickej osoby, a preto je tento postup účinnejší a založený na spravodlivejšom prístupe.