Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Registrácia firiem u notárov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B2Služby poskytované štátom

Registrácia firiem u notárov

Aby pre každú zmenu alebo vznik firmy nebolo treba chodiť do krajského mesta

Návrh:

Navrhujeme zavedenie možnosti prenosu kompetencií registrácie a aktualizácie údajov o obchodných spoločnostiach aj na notárske úrady. Táto možnosť sa nevzťahuje na registráciu výmazu firiem z registra, ktoré zostane ponechané plne v kompetencii súdu, resp. príslušného úradu.

Zdôvodnenie:

Notárske úrady v súčasnosti poskytujú napríklad výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony. Mnohé právne úkony, súvisiace s registráciou alebo aktualizáciou údajov vo firmách sa pritom vykonávajú formou notárskej zápisnice. Notár je zároveň vykonávateľom určitého preneseného výkonu štátnej správy, a ide o vysoko regulované povolanie. Založenie firmy alebo registrácia zmien je procesom, kvôli ktorému je potrebné navštevovať krajské mesto (obchodný register) alebo minimálne mesto so sídlom obvodného úradu (živnostenský register, resp. JKM). Sieť notárskych úradov je pritom omnoho širšia a bližšie k občanom a firmám. Opatrenie napĺňa i cieľ priblížiť proces zakladania firmy k podnikateľom v regiónoch. Sprístupnenie služieb týkajúcich sa aktualizácie údajov v registri nevyžaduje zvýšenú technickú a legislatívnu náročnosť a môže znamenať úsporu nákladov subjektov zo vzdialenejších miest a obcí SR.